Blog İçeriği

KPSS Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans

Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri Konu Dağılımı
 • Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar
 • Beden eğitimi ve sporun amaçları
 • Beden eğitimi ve sporun işlevi
 • Beden eğitimi ve sporun felsefesi
 • Beden eğitimi ve sporun diğer bilimlerle ilişkisi
 • Beden eğitimi ve sporda meslek alanlarının geleceği
 • Eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri

İnsan Anatomisi ve Kinesiyolojisi Konu Dağılımı
 • Anatomi ve kinesiyolojinin tanımı; vücudun organizasyonu; hücre, doku, organ ve sistemler
 • İnsan vücudunun bölümleri, hareket sistemi ve hareket sisteminin elemanları (kemikler, eklemler, kaslar, bağlar ve tendonlar)
 • Üst ekstremite kemikleri
 • Alt ekstremite kemikleri
 • Gövde ve kafa kemikleri
 • Eklemler, eklem türleri ve eklem yüzeylerinin birbirinden uzaklaşmasını etkileyen faktörler
 • Tam hareketli eklemlerde bulunan yapılar, eklemlerde yapılan hareket çeşitleri, insan vücudundaki başlıca eklemler ve hareketleri
 • Kaslar, kas tipleri, kas kasılma çeşitleri ve kasların görevleri
 • Üst ekstremite kasları ve hareketlerinin kassal analizi (omuz, kol, önkol ve el)
 • Alt ekstremite kasları ve hareketlerinin kassal analizi (kalça, uyluk, bacak ve ayak)
 • Gövde kasları ve hareketlerinin kassal analizi
 • Basit kuvvet alıştırmaları ve temel sportif hareketlerin kassal analizi

Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım Konu Dağılımı
 • Sağlığın ve hastalığın tanımı, sağlık hizmetleri, Türkiye’nin genel sağlık problemleri, sağlığı etkileyen faktörler
 • Hijyen ve sağlık, okul sağlığı, sağlık eğitimi, iş sağlığı, meslek hastalıkları ve korunma, çevre sağlığı
 • Besin sağlığı, ağız ve diş sağlığı, bulaşıcı hastalıklar, sigara ve sağlık, doping ve sağlık
 • Sporda karşılaşılan sağlık problemleri, sağlık açısından spor
 • İlk yardımın tanımı, önemi ve temel ilkeleri
 • Solunum ve kalp durmasında ilk yardım
 • Kanamalarda ilk yardım
 • Şok, koma ve bayılma durumlarında ilk yardım
 • Kırık, çıkık, burkulma ve kramp durumlarında ilk yardım
 • Yanıklar ve donmalarda ilk yardım
 • Zehirlenmeler ve böcek ısırmalarında ilk yardım
 • Boğulma ve travmalarda ilk yardım
 • Sargılar, bandajlama ve yaralı taşıma şekilleri

Egzersiz Fizyolojisi Konu Dağılımı
 • Egzersiz fizyolojisine giriş
 • Enerji sistemleri ve egzersiz
 • Enerji sistemleri ve spor aktiviteleri ilişkisi
 • Egzersiz sonrasında toparlanma
 • Egzersizde iş, güç ve enerji harcamasının ölçülmesi
 • Kas sistemi ve egzersiz
 • Sinir sistemi ve egzersiz
 • Solunum sistemi ve egzersiz
 • Dolaşım sistemi ve egzersiz
 • Endokrin sistem ve egzersiz
 • Farklı egzersiz türlerine uyum
 • Dayanıklılık sporları fizyolojisi
 • Kuvvet sporları fizyolojisi

Antrenman Bilgisi Konu Dağılımı
 • Antrenman kavramı ve antrenmanın temel ilkeleri
 • Yüklenme ve adaptasyon
 • Kuvvet ve kuvveti etkileyen faktörler
 • Kuvvet antrenman yöntemleri ve örnekleri
 • Dayanıklılık ve dayanıklılığı etkileyen faktörler
 • Dayanıklılık antrenman yöntemleri ve örnekleri
 • Sürat ve sürati etkileyen faktörler
 • Sürat antrenman yöntemleri ve örnekleri
 • Esneklik ve esnekliği etkileyen faktörler
 • Esneklik antrenman yöntemleri ve örnekleri
 • Koordinasyon ve koordinasyonu etkileyen faktörler
 • Koordinasyon antrenman yöntemleri ve örnekleri
 • Antrenman planlaması ilkeleri ve antrenman planlaması örnekleri

Fiziksel Uygunluk Konu Dağılımı
 • Fiziksel uygunluğun tanımı ve fiziksel uygunlukla ilgili kavramlar
 • Fiziksel uygunluk bileşenleri
 • Egzersiz reçetesinin bileşenleri ve egzersiz reçetesinin genel prensipleri
 • Vücut kompozisyonunun belirlenmesi ve ölçüm yöntemleri
 • Dengeli beslenme, kilo kontrolü ve enerji tüketiminin hesaplanması
 • Kardiyorespiratuar dayanıklılık
 • Kardiyorespiratuar dayanıklılığın ölçüm yöntemleri ve egzersiz örnekleri
 • Kassal uygunluk
 • Kassal uygunluğun değerlendirilmesi ve egzersiz örnekleri
 • Esneklik ve esneklik geliştirme yöntemleri
 • Esnekliğin değerlendirilmesi ve egzersiz örnekleri
 • Kişisel egzersiz programına ilişkin prensipler
 • Fiziksel uygunlukta egzersiz programlarına başlama ve sürdürme

Egzersiz ve Beslenme Konu Dağılımı
 • Beslenmenin tanımı, önemi, yeterli ve dengeli beslenme ve önemi, ülkemizde ve Dünya’da beslenme sorunları, sporcu beslenmesinin önemi ve egzersizle ilişkisi
 • Enerjinin tanımı, oluşumu, enerji hesaplama yöntemleri, sporcuların enerji gereksinimler
 • Temel besin maddeleri, karbonhidratların tanımı, çeşitleri, bulundukları besin maddeleri, karbonhidrat gereksinimi, fazlalığı, yetersizliği ve sporcu beslenmesindeki önemi
 • Egzersiz öncesinde, sırasında ve sonrasında karbonhidrat alımı
 • Yağların tanımı, çeşitleri, bulundukları besin maddeleri, görevleri, eksikliği, fazlalığı ve yeterliliği ile egzersizdeki rolü
 • Proteinlerin tanımı, çeşitleri, bulundukları besin maddeleri, görevleri, protein gereksinimi, fazlalığı, yetersizliği ve egzersizdeki önemi
 • Vitaminlerin tanımı, çeşitleri, bulundukları besin maddeleri, gereksinimi ve sporda kullanım
 • Minerallerin tanımı, çeşitleri, görevleri, bulundukları besin maddeleri, günlük gereksinimleri ve sporcu performansındaki yeri
 • Suyun önemi, sıvı gereksinimi, dehidratasyon, sporcuya verilecek suyun içeriği ve miktarı
 • Egzersizde ergojenik besin destekleri
 • Kilo kontrolünde beslenme ve fiziksel aktivitenin rolü
 • Kalp-damar hastalıklarında beslenme ve fiziksel aktivitenin rolü
 • Sportif performansa yönelik özel uygulamalar ve beslenme önerileri

Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor Konu Dağılımı
 • Engelliler için sporun anlamı ve öneminin tanımlanması
 • Engel sebepleri, türleri, ve sınıflandırılmaları
 • Zihinsel engelliler ve sporun açıklanması
 • İşitme engelliler ve sporun açıklanması
 • Görme engelliler ve sporun açıklanması
 • Ortopedik engelliler ve sporun açıklanması
 • Beden eğitimi ve sporun engelliler üzerindeki etkilerinin tanımlanması
 • Engellilerde beden eğitimi ve sporla ilgili hukuki düzenlemeleri
 • Engelliler spor federasyonları
 • Engellilerde spor branşları
 • Sportif Sınıflandırma
 • Engelli sporcularda spor yaralanmaları
 • Engelli sporcularda fiziksel uygunluğun değerlendirilmesi

Psikomotor Gelişim Konu Dağılımı
 • Gelişim ve Motor Performans, Gelişimle İlgili Temel İlkeler, Gelişme Dönemler
 • Olgunlaşma, Öğrenme ve Tecrübe
 • Büyüme, Büyümeyi Belirleyen Unsurlar
 • Çevre Faktörleri
 • Bedensel Gelişimin Unsurları
 • Hareket Gelişimi, Motor Davranış İlkeleri, Hareket Gelişim İlkeleri
 • Hareket Gelişimi Safhaları
 • Psikomotor Gelişim Dönemleri, Refleks Hareketler Dönemi
 • Refleks Türleri, İlkel Refleksler, Duruşa İlişkin Refleksler
 • İlkel Hareketler Dönemi
 • Temel Hareketler Dönemi
 • Zihinsel Gelişim, Duyum ve Algı
 • Zeka ve Kişilik
 • Öğrenme, Bellek

Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi
 • Yönetim ve Spor Yönetimi kavramları, Yönetimin Fonksiyonları
 • Spor alanındaki ilk teşkilatlanmalar
 • Türk Spor kurum ve kuruşlarının tanıtımı. Teşkilatlanma modelleri
 • Devlet ve hükümetlerin spor politikalarının ve programlarının incelenmesi
 • Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı ve Türk Spor Kurumu’nun yapısı ve işleyişi
 • 3530 Sayılı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü Kanunu’nun İncelenmesi
 • 3289 Sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kanunu’nun İncelenmesi
 • Federasyonların Kuruluş Yapıları ve Kanunlarının İncelenmesi
 • Dernek ve Şirket kulüplerin yapıları, kuruluş şekli ve organları. İlköğretim, orta öğretim ve üniversitelerde sportif faaliyetlerin org. ve yönetimi
 • Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin kuruluş tarihi, yapısı ve görevleri. Uluslararası düzeyde kurulmuş spor teşkilatları
 • Türkiye’de ve uluslar arası alanda yapılan spor organizasyonlarında vazgeçilmez temel unsurlar
 • Türkiye’de ve uluslar arası alanda yapılan spor organizasyonlarında vazgeçilmez temel unsurların planlama aşamaları
 • Spor organizasyonlarında müsabaka çeşitleri, tertibi ve yarışma usulleri

Beceri Öğrenimi Konu Dağılımı
 • Beceri Öğrenimi ve Motor Kontrole Giriş
 • Hareket Planlaması
 • Bellek ve öğrenme
 • Davranışsal Motor Kontrol Kuramları
 • Beceri öğreniminde duyu bilgisi
 • Öğrenme Aşamaları
 • Öğrenen: Uygulama Öncesi
 • Becerinin Gösterimi
 • Alıştırma Tasarlama Faktörleri
 • Alıştırmanın Programlanması
 • Hataların Tespiti
 • Hataların Düzeltilmesi

Atletizm Konu Dağılımı
 • Atletizmin tanımı, sınıflandırılması
 • Sürat Koşuları, Bayrak Koşuları
 • Engelli Koşular
 • Orta ve Uzun Mesafe Koşuları
 • 800-1500-3000-5000-10000 Koşuları
 • Maraton-yürüyüş
 • Gülle Atma, Yüksek Atlama
 • Disk Atma
 • Cirit Atma
 • Üç Adım Atlama ve Uzun atlama
 • Çoklu Yarışmalar

Takım Sporları (Hentbol, Basketbol, Futbol, Voleybol) Konu Dağılımı
 • Branşların tarihçesi
 • Branşların oyun kuralları ve saha bilgisi
 • Branşların temel teknikleri
 • Branşların hücum ve savunma organizasyonları

Ritm Eğitimi ve Dans Konu Dağılımı
 • Ritim ve dans tanımlarının yapılması, dansın tarihi gelişimi ve sınıflandırılması. Çeşitli adım formları
 • Nota ve ölçü bilgilerinin verilmesi. tam nota, yarım nota ve çeyrek notanın analizi,temponun tanımlanması, tempo ile yürüyüşler
 • Standart danslar (salon dansları)Vals, tango
 • Latin dansları (samba, Cha cha cha, salsa v.b.)
 • Sokak stili danslar
 • Sahne dansları
 • Geleneksel danslar

Halk Oyunları Konu Dağılımı
 • Folklor (Halkbilim) Tanımı
 • Türk Halk Danslarının İçerdiği Konulara ve Türlere Göre Anlatımı
 • Bar oyunları
 • Halay Oyunları
 • Horon Oyunları
 • Karşılama Oyunları
 • Kaşık oyunları
 • Zeybek Oyunları
 • Halk Oyunları yarışma kuralları

Cimnastik Konu Dağılımı
 • Cimnastiğin tanımı, tarihçesi, Dünya'daki ve Türkiye'deki gelişimi
 • Artistik Cimnastik
 • Ritmik Cimnastik
 • Trambolin

Eğitsel Oyunlar Konu Dağılımı
 • Eğitsel oyunun tanımı ve tarihçesi
 • Oyunun hedef ve amacı, oyun öğretimi ve öğretimin amacı
 • Eğitsel oyunun çocuklar için önemi ve gelişime etkileri
 • Eğitsel oyunun çocuklar için önemi ve gelişime etkileri -fiziksel gelişim –psikomotor gelişim -sosyal gelişim
 • Eğitsel oyunun çocuklar için önemi ve gelişime etkileri -duygusal gelişim -zihinsel gelişim -dil gelişimi
 • Oyun seçimi ve öğretimi, oyun uygulamaları
 • Oyun ortamı ve aletleri, oyun uygulamaları
 • Oyunların gruplandırılması, oyun uygulamaları
 • Oyunda öğretmenin dikkat etmesi gereken noktalar, oyun uygulamaları
 • Oyunlarda güvenlik önlemleri, oyun uygulamaları
 • Oyun öğretiminin planlanması ve yıllık planın hazırlanması

Alan Eğitimi Konu Dağılımı
 • Beden eğitimi ve spor öğretim programında anahtar yetkinlik
 • Beden eğitimi ve spor dersi Alana özgü beceriler
 • Beden eğitimi ve spor dersinde değerler
 • Beden eğitimi ve spor dersi öğrenme alanları
 • Beden eğitimi ve spor dersi kazanımları
 • Öğrenme öğretme süreçleri
 • Öğretim materyal ve teknolojileri
 • Ölçme ve değerlendirme